UVJETI KORIŠTENJA

MILUNE j.d.o.o., Zelinska 2 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: HR03567540222 (u daljnjem tekstu: MILUNE) pokrenula je i uređuje web stranicu lulu-couture-fashion.com i društvene mreže tvrtke MILUNE.

Ovi uvjeti korištenja odnose se na korištenje web stranice lulu-couture-fashion.com i društvenih mreža tvrtke MILUNE.

Opće odredbe

1. Smatrat ćemo da ste u cijelosti upoznati s ovim uvjetima, da su vam jasni i da ih prihvaćate s prvim vašim korištenjem web stranice lulu-couture-fashion.com. Ako niste suglasni s ovim uvjetima korištenja molimo vas da ne pristupate web stranici lulu-couture-fashion.com i ne koristite njene sadržaje niti društvene mreže. Ako imate bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezano za ove uvjete korištenja, molimo da se obratite našem Uredništvu na kontakt naveden u Impressumu.

2. Izgled i sadržaj web stranice lulu-couture-fashion.com i društvenih mreža tvrtke MILUNE kao i uvjete korištenja možemo iz određenih razloga izmijeniti, stoga vas molimo da ih povremeno iznova proučite, kako biste se upoznali s mogućim promjenama. Smatrat ćemo da vaše naknadno korištenje web stranice lulu-couture-fashion.com i društvenih mreža tvrtke MILUNE predstavlja vaš pristanak na sve eventualne izmjene uvjeta korištenja.

3. tvrtka MILUNE ima sva prava na sadržaj, tekstove, fotografije portala lulu-couture-fashion.com kao i društvenih mreža tvrtke MILUNE. Ne dopuštamo korištenje bilo kojeg sadržaja, tekstova niti fotografija s web portala tvrtka lulu-couture-fashion.com i s društvenih mreža tvrtke MILUNE bez našeg prethodnog pisanog dopuštenja.

4. Ne dopuštamo korištenje sadržaja, tekstova i fotografija s portala lulu-couture-fashion.com i društvenih mreža tvrtke MILUNE u komercijalne svrhe., bez prethodne pisane suglasnosti tvrtke MILUNE. Korištenjem u komercijalne svrhe smatra se ostvarivanje novčane dobiti neposredno (prodajom, nuđenjem i/ili reklamiranjem sadržaja koji sadrže materijale objavljene na web stranici lulu-couture-fashion.com i na društvenim mrežama tvrtke MILUNE) i posredno (korištenjem sadržaja na internetu na platformi gdje se objavljuju naplatni oglasi i slično, gdje se prikupljaju donacije, pretplata ili naplata sadržaja i slično).

5. Ne dopuštamo na društvenim mrežama tvrtke MILUNE objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja kojima se vrijeđaju važeći hrvatski propisi, uključujući neistinite, uvredljive, prijeteće, proste, zlostavljajuće, vulgarne, rasističke i druge sadržaje koji potiču mržnju bilo koje vrste, kao i sadržaje kojima se vrši povreda tuđeg autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, neovlašteno otkrivaju podaci koji predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu, privatne poruke, osobni podaci treće osobe ili se vrijeđa pravo na osobnost treće osobe.

6. Na društvenim mrežama tvrtke MILUNE ne dopuštamo objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja kojih niste autor, odnosno nositelj autorskog prava i/ili drugih prava intelektualnog vlasništva na tim sadržajima niti ako nemate dozvolu autora za korištenje tih sadržaja.

7. Na društvenim mrežama tvrtke MILUNE ne dopuštamo objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja kojima se vrijeđaju prava djece, pravo na privatnost ostalih korisnika i trećih osoba uključujući i privatne poruke.

8. Na društvenim mrežama tvrtke MILUNE, uključujući i privatne poruke, ne dopuštamo:
– izričito ili prikriveno oglašavanje bilo kakvih proizvoda ili usluga;
– izričito ili prikriveno oglašavanje osobnih internetskih stranica ili blogova;
– korištenje sadržaja i funkcionalnosti društvenih mreža tvrtke MILUNE na način koji može uzrokovati štetu nama, ostalim korisnicima, našim partnerima ili bilo kojoj trećoj osobi;
– lažno predstavljanje sa svrhom prijetnje, manipulacije, prijevare ili dovođenja u zabludu nas, ostalih korisnika ili trećih osoba;
– objavljivanje, slanje, učitavanje ili razmjenu neželjenih sadržaja korisnicima ili trećim osobama bez njihovog prethodnog pristanka ili traženja, uključujući i višestruko slanje materijala istog ili vrlo sličnog sadržaja (spamming), lančana pisma, piramidalne sheme itd.

9. Ne dopuštamo bilo kakvo ometanje ili onemogućavanje korištenja web stranice lulu-couture-fashion.com i društvenih mreža tvrtke MILUNE drugim korisnicima.

10. Na web portalu lulu-couture-fashion.com i na društvenim mrežama tvrtke MILUNE ne dopuštamo svjesno objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja koji sadrže računalne viruse, crve, računalne kodove, datoteke i programe koji mogu imati za posljedicu ometanje, ograničavanje rada ili uništenje bilo kojeg računalnog programa ili bilo koje računalne i druge opreme.

11. Ne dopuštamo neovlašteno prikupljanje, spremanje, prenošenje i korištenje bilo kakvih osobnih podataka korisnika web stranice lulu-couture-fashion.com i društvenih mreža tvrtke MILUNE.

12. U slučaju nepoštivanja odredbi o sadržajima i aktivnostima iz uvjeta korištenja, svi korisnici i treće osobe snosit će odgovarajuće zakonske posljedice te će odgovarati za bilo koju štetu koja se nedopuštenim aktivnostima prouzroči nama, ostalim korisnicima ili trećim osobama.

Pravo intelektualnog vlasništva

Na web stranici lulu-couture-fashion.com i na društvenim mrežama tvrtke MILUNE pojavljuju se materijali čiji je sadržaj zaštićen autorskim pravom (npr. tekstovi, fotografije, crteži) i drugim pravima intelektualnog vlasništva (logotipi, zaštitni znakovi i sl.). Svaki korisnik web stranice lulu-couture-fashion.com i društvenih mreža tvrtke MILUNE snosi vlastitu odgovornost za poštivanje tuđeg autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na sadržaje dostupne na web stranici lulu-couture-fashion.com i na društvenim mrežama tvrtke MILUNE. Molimo vas stoga da se dobro upoznate sa sadržajem ovog dijela uvjeta korištenja kako biste u cijelosti poštivali tuđa prava intelektualnog vlasništva. U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili nesporazuma, obratite se Uredništvu putem kontakta navedenog u Impressumu.

Sadržaje zaštićene intelektualnim vlasništvom kao korisnici možete koristiti samo za osobnu, nekomercijalnu svrhu. tvrtka MILUNE je nositelj svih prava intelektualnog vlasništva na lulu-couture-fashion.com i na društvenim mrežama tvrtke MILUNE osim ako nije drugačije navedeno.

1. Ne dopuštamo korištenje sadržaja koji se nalaze na web stranici lulu-couture-fashion.com i na društvenim mrežama tvrtke MILUNE u komercijalne svrhe, što uključuje preuzimanje, reproduciranje, iznajmljivanje, distribuiranje, objavljivanje u javnosti, javno izlaganje i prikazivanje bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke MILUNE.

2. Ne dopuštamo da se sadržaji koji se nalaze na web stranici lulu-couture-fashion.com i društvenim mrežama tvrtke MILUNE koriste u svrhe promocije, odnosno oglašavanja bilo kojeg proizvoda ili usluge bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke MILUNE.

3. Ne dopuštamo da se sadržaji koji se nalaze na web stranici lulu-couture-fashion.com i na društvenim mrežama tvrtke MILUNE koriste u svrhe prodaje bilo kojeg proizvoda ili usluge bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke MILUNE.

4. Ne dopuštamo izmjenu, prevođenje, adaptaciju ili bilo koju drugu preradu sadržaja bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke MILUNE.

5. Obvezujemo se bez odgađanja ispitati svaku prijavu koja je vezana za povredu iz ovog odjeljka, a osobito ako je njome zatraženo uklanjanje određenog sadržaja sa web stranice lulu-couture-fashion.com i sa društvenih mreža tvrtke MILUNE. Od korisnika u tom slučaju očekujemo maksimalnu suradnju pri utvrđivanju činjenica. Ako utvrdimo da je prijavljeni postupak suprotan odredbama uvjeta korištenja, ali i u drugim slučajevima u kojima to smatramo svrsishodnim, takav ćemo sadržaj ukloniti s web stranice tvrtke MILUNE i s društvenih mreža tvrtke MILUNE.

6. Korištenjem web stranice tvrtke MILUNE i društvenih mreža tvrtke MILUNE svjesni ste da su na njoj nazivi, slike, fotografije, logotipi, grafički prikazi i drugi sadržaji koji su zaštićeni različitim pravima intelektualnog vlasništva čiji su nositelj tvrtka MILUNE ili treće osobe. Bez obzira na vaše korištenje web stranice lulu-couture-fashion.com i društvenih mreža tvrtke MILUNE time ne stječete pravo korištenja bilo kojeg autorskog djela, žiga, dizajna, patenta (licence) ili drugog prava čiji su nositelji tvrtka MILUNE, odnosno treća osoba. To vrijedi i za bilo koje autorsko djelo koje se nalazi na web stranici tvrtke MILUNE i na društvenim mrežama tvrtke MILUNE, a koje je zaštićeno autorskim pravom tvrtke MILUNE ili treće osobe, osim u slučaju da je na pojedinom autorskom djelu izričito navedeno nešto drugo.

7. Ne dovodeći u pitanje gornje odredbe, tvrtka MILUNE u sklopu svoje uređivačke politike može dopustiti korisnicima druge oblike korištenja autorskih djela, kao što su tekstovi, fotografije ili video, na kojima je tvrtka MILUNE nositelj autorskog prava. Na taj način korisnicima se primjerice može dati pravo prerade pojedinih djela odnosno pravo njihove daljnje distribucije, a što bi inače bilo zabranjeno u sklopu Općih pravila iz prvog dijela Uvjeta korištenja. Takva mogućnost korištenja bit će izričito naglašena i ni na koji se način neće pretpostaviti.

Ograničenje odgovornosti za štetu

1. Sadržaji koje korisnici učitaju na web stranici lulu-couture-fashion.com i na društvenim mrežama tvrtke MILUNE u bilo kojem obliku uzimaju se isključivo “takvima kakvi jesu”, odnosno “kako su dostupni”, te se ne smatramo odgovornima za moguće posljedice, uključujući bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana ostalim korisnicima ili trećim osobama, a koja može proizaći iz različitih tumačenja sadržaja koji se nalaze na web stranici lulu-couture-fashion.com i društvenim mrežama tvrtke MILUNE.

2. Usprkos uloženim razumnim naporima, ne jamčimo da će web stranica lulu-couture-fashion.com, odnosno svi njezini sadržaji, kao i sadržaji na društvenim mrežama tvrtke MILUNE uvijek biti dostupni i raspoloživi, te da neće sadržavati pogreške i računalne programe koji bi mogli prouzročiti štetu ostalim korisnicima ili trećim osobama (npr. virusi, crvi i sl.).

3. Do najveće mjere dopuštene važećim pravnim propisima isključujemo odgovornost:

– za bilo kakvu štetu nastalu korisnicima ili trećim osobama uslijed objavljivanja na društvenim mrežama sadržaja suprotnih uvjetima korištenja od strane korisnika, trećih osoba, sponzora, oglašivača, itd.;
– za bilo kakvu štetu koju korisnici ili treće osobe prouzroče ili pretrpe u svezi s korištenjem web stranice lulu-couture-fashion.com i društvenih mreža tvrtke MILUNE, osobito u slučaju zlouporabe, uništenja ili oštećenja sadržaja ili funkcije i sl.;
– za štetu uzrokovanu drugim korisnicima ili trećim osobama zbog povrede njihovog autorskog prava ili drugih prava intelektualnog vlasništva, zbog objave ili učitavanja sadržaja od strane drugih korisnika na web stranici lulu-couture-fashion.com i društvenim mrežama tvrtke MILUNE;
– za štetu nastalu korisnicima i/ili trećim osobama uslijed privremene nedostupnosti web stranice lulu-couture-fashion.com i društvenih mreža tvrtke MILUNE, odnosno pojedinih sadržaja ili funkcija;
– za štetu koju oglašivači uzrokuju sadržajima reklama koje se objavljuju na društvenim mrežama, putem svojih oglasnih stranica koje su dostupne korisnicima, a vezano za istinitost i točnost tih sadržaja, dostupnost reklamiranih proizvoda i usluga korisnicima;
– za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima ili trećim osobama izmjenama ili ukidanjem pojedinih sadržaja, funkcija, usluga, dizajna, koncepcije web stranice lulu-couture-fashion.com;
– za bilo kakvu štetu uzrokovanu korisnicima ili trećim osobama, vezano za korištenje internet stranica trećih osoba, a kojima je omogućen pristup putem linkova objavljenih na web stranici lulu-couture-fashion.com i na društvenim mrežama tvrtke MILUNE.

Ažurirano: 16.04.2020.