1. DOSTAVA PUTEM WEBSHOP USLUGE

1.1. Dostava proizvoda moguća je u Republici Hrvatskoj i izvan nje, a moguće je i preuzimanje proizvoda u trgovini na adresi: Masarykova 10, 10 000 Zagreb.

NAPOMENA: Prilikom naručivanja robe kupac potvrđuje da je bio upoznat s općim uvjetima. Obrada osobnih podataka kao što su ime, prezime, adresa, email adresa i broj telefona ispitanika uvijek će biti u skladu sa Općom Uredbom o zaštiti osobnih podataka i zakonskim regulativom članice koja je primjenjiva na web stranici lulu-couture-fashion.com. Osobni podaci Kupca koristit će se u svrhu izdavanja računa te dostave putem kurirske službe

1.2. Za određene proizvode ili grupe proizvoda, koji će biti posebno naznačeni, dostava je moguća unutar određenih područja, odnosno zemalja.

1.3. Cijena dostave nije uračunata u cijenu prizvoda i posebno se naplaćuje po cijeni od 31,20 kuna + PDV.

1.4. Za područja izvan Republike Hrvatske, a za narudžbe iz zemalja Europske unije dostava se naplaćuje 25,00 eura (€) u kunskoj protuvrijednosti prema konverziji propisanoj Općim uvjetima. U cijenu dostave nisu uključeni troškovi uvoznog carinjenja, pristojbi i ostalih upravnih i poreznih davanja (PDV i sl.) u zemlji u koju se dostava obavlja. Korisnik (kupac) preuzima obvezu uvoznog carinjenja i snosi troškove pristojbi i ostalih upravnih i poreznih davanja.

1.5. Za ostale zemlje izvan EU, cijena dostave se naplaćuje prema dogovoru (cijena na upit). U cijenu dostave nisu uključeni troškovi uvoznog carinjenja, pristojbi i ostalih upravnih i poreznih davanja (PDV i sl.) u zemlji u koju se dostava obavlja. i Korisnik (kupac) preuzima obvezu uvoznog carinjenja i snosi troškove pristojbi i ostalih upravnih i poreznih davanja.

1.6. Nakon što LULU COUTURE potvrdi narudžbu, a najkasnije u roku od 48 sati (ukoliko narudžba pada u neradne dane), počinje teći rok za dostavu proizvoda, te će Korisniku kupljeni proizvodi biti isporučeni u sljedećim rokovima:

– do 5 radnih dana za područje Grada Zagreba,
– do 7 radnih dana za ostalo područje Republike Hrvatske,
– od 5 do 12 radnih dana za područje otoka Republike Hrvatske,
– do 15 radnih dana za ostala područja izvan Republike Hrvatske.

1.7. U slučaju predviđenog kašnjenja isporuke zbog više sile i/ili bez krivnje LULU COUTURE te ukoliko iz bilo kojeg razloga Korisnik (kupac) nije dostupan na kontakte koje je naveo prilikom registracije/kupnje kako bi ga se o istome obavijestilo, LULU COUTURE ne odgovara za kašnjenje isporuke.

1.8. Korisniku će proizvodi biti isporučeni na adresu dostave koja je navedena prilikom registracije/kupnje, a ukoliko Korisnik (kupac) nije osobno dostupan ili ne prima dostavu na adresu koju je naveo kao adresu dostave bit će mu ostavljena poruka s brojem kojeg će moći kontaktirati ili se dostava može preuzeti od strane druge osobe (punoljetni član domaćinstva, ovlaštena osoba od strane Korisnika uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta. Korisniku će uz proizvod biti dostavljena i potvrda o sklopljenom Ugovoru.

1.9. Ukoliko dostava proizvoda ne bude bila moguća zbog netočnih osobnih podataka Korisnika koje je isti unio prilikom registracije, odnosno kupnje kao neregistrirani korisnik (guest user) LULU COUTURE nije dužan snositi troškove ponovne dostave.

1.10. Korisnik je obvezan prilikom preuzimanja pošiljku pregledati, vidljiva oštećenja prijaviti izravno dostavljaču te odbiti primiti oštećenu pošiljku. Potpisom dostavnice i primitkom računa Korisnik potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled i da nema primjedbi na oštećenja na transportnim pakiranjima.

1.11. Ukoliko Korisnik odbije primiti pošiljku zbog utvrđenih i vidljivih oštećenja na transportnim pakiranjima, dužan je ispuniti odgovarajući obrazac dostavne-kurirske službe u vezi oštećenih pošiljaka te putem e-mail-a odmah, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana obavijestiti LULU COUTURE da li želi ponovljenu isporuku ili povrat novca. Po primitku reklamirane pošiljke i odgovarajućeg obrasca LULU COUTURE se obvezuje na zahtjev Korisnika u rokovima propisanim za dostavu izvršiti ponovljenu dostavu ukoliko se radi o proizvodu koji se nalazi na zalihama kod LULU COUTURE ili na zahtjev Korisnika izvršiti povrat novca.

1.12. Ukoliko Korisnik ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga odnosno odbije ispuniti odgovarajuće obrasce, LULU COUTURE zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.

1.13. NAPOMENA: Prilikom narudžbe, Kupac ispunjava osobne podatke (ime, prezime, adresa, poštanski broj, broj mobitela) radi dostave paketa na adresu Kupca. Booster d.o.o. se obvezuje štiti osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca (osim podataka za koje postoji legitimni interes u svrhu izvršavanja dostave kupljenog proizvoda).

1.14. Dostavu vrši Prodavatelj angažiranjem renomirane dostavne (kurirske) službe GLS Croatia d.o.o.. Pakete isporučujemo na adresu Kupca. Ako Kupac nije određeni dan u mogućnosti preuzeti paket jer nije bio u određenom trenutku dostupan tada paket dostavljamo drugi dan.
NAPOMENA: U slučaju da Kupac naruči robu i odbije ju primiti bez adekvatnog razloga, Milune j.d.o.o. ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova. Pakete isporučujemo na adresu Kupca. Ako Kupac nije određeni dan u mogućnosti preuzeti paket jer nije bio u određenom trenutku dostupan tada paket dostavljamo drugi dan.

1.15. Oštećena pošiljka

Prilikom preuzimanja dostavljenog proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod i u slučaju vidljivog oštećenja ima pravo odbiti preuzimanje istog te tražiti isporuku neoštećenog proizvoda. U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ako to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen proizvod.

Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod, Kupac dobiva račun, te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja.

1.16. Informacije o stanju pošiljke:
Na e-mail te na broj mobitela Kupca šaljemo broj pošiljke i vremenski rok dostave.

U slučaju kada Kupac želi provjeriti telefonskim putem gdje se nalazi paket , tada sve informacije Kupac može saznati na +385 1-483-15-03.

Navedeni telefonski broj je informativan. U trenutku izdavanja obavijesti su važeći.

1.17. Otprema robe
Naručena roba bit će složena tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti. Otprema robe vrši se svakodnevno za narudžbe pristigle do 12.00 sati.